Saltar al contenido
Durante a parada programada da refinería da Coruña

Repsol renova parte da facho da área de combustibles

  • A substitución do “tip” ou quemador na parte superior do facho é unha das actuacións máis singulares da parada xa que require manobras a gran altura por encima dos 100 metros e a utilización de dous guindastres de gran tonelaxe.
  • Os fachos forman parte dos mecanismos de seguridade con que contan as plantas.
  • Os traballos de mantemento no facho son un das principais actuacións da parada.
PDF 280 KB Descargar documento
Repsol renueva parte de la antorcha del área de combustibles1

A refinería de Repsol na Coruña substituíu, esta mañá, o actual “ti”? ou quemador por un novo. As manobras que levaron esta actuación foron unha das actuacións máis singulares da parada da área de Combustibles xa que require traballos a gran altura por encima dos 100 metros e a utilización de dous guindastres de 300 e 500 toneladas cunha altura de pluma de 140 metros.

O sistema de facho é imprescindible para a seguridade e protección ambiental e a súa función principal é asegurar 24 horas ao día a descarga de gases procedente das unidades en calquera suposto de operación e eliminar de maneira controlada os fluídos non reutilizables que foron a parar a ela. Por esta razón, nunha parada é a última unidade en parar e a primeira en arrincar; marcando o ritmo da parada.

As actuacións de mantemento e renovación do facho é un dos principais traballos da parada, que para a área de Servizos Auxiliares, na cal está integrado o sistema de facho, ten unha carga de traballo en de 14.000 horas/persoa dentro do total de 310.000 horas/persoa previstas no conxunto da parada.

Os traballos desenvolvéronse en distintas fases de actuación que se iniciaron o 14 de marzo e concluirán a principios de abril.

Área de combustibles

Repsol renueva parte de la antorcha del área de combustibles3

O facho é unha das dous existentes no Complexo Industrial e data de 1990, mide 120 metros de altura, dos que 4 metros son da súa parte máis alta chamada tip ou quemador, que se cambia en cada parada programada, aproximadamente cada 5 anos.

Na área de combustibles atópanse as unidades de cabeza dentro do esquema da refinería. É onde se recibe e procésase o cru para que nas unidades augas abaixo obtéñanse os compoñentes para formulación de LPG´s, gasolinas, keroseno e gasóleo. Nesta área obtéñense tamén fraccións máis pesadas que serven como alimentación ás unidades de Conversión.