Saltar al contenido

As nosas instalacións

PARADA 2020: Paramos para Innovar

 • Parada 2020: Paramos para Innovar

Complejo Coruña

A refinería de Repsol na Coruña está a levar a cabo a parada de 2020, á que se destinarán máis de 64 millóns de euros. Esta actuación programada iniciouse en xaneiro co cesamento da actividade en escala e en distintas datas de seis unidades de Conversión e concluirá a finais de marzo. O resto das unidades da refinería continúan coa súa operación habitual.

Na parada, ademais do persoal propio, están a traballar diariamente 350 profesionais externos e prevese que cheguen a alcanzarse puntas de 450 persoas traballando diariamente. Todas elas pertencen na súa maioría ás 35 empresas auxiliares que participan nos traballos, o que reforza o compromiso da refinería como motor económico.

 A parada 2020 en cifras
 

 • Icono refinería

  6 Unidades paradas

 • 64 

  millóns
  de euros
  de orzamento

 • Icono de un calendario

  73 días de parada previstos

Impulsando a economía e o emprego

 • 35 

  empresas Auxiliares participantes

 • Icono de un reloj

  Puntas de traballo de 450 persoas diarias

Icono de una mano sosteniendo un planta

Comprometidos co Medio Ambiente

18.000 toneladas/ano de redución de emisións de CO2

Aposta pola innovación ambiental, a eficiencia enerxética e a mellora continua da seguridade

 • Icono de un signo de exclamación dentro de un triángulo de peligro

  95 equipos a intervir

 • Icono del globo terráqueo y un termómetro

  3 Grandes proxectos de Innovación Ambiental

 • Icono de un reloj

  33 actuacións a realizar

 • Innovación Ambiental e Mantemento

Operarios de Repsol al lado de maquinaria pesada

Esta contía inclúe 17 millóns de euros para acometer as distintas actuacións de inspección, mantemento e mellora nas seis unidades, con intervención en 95 equipos; e 4,7 millóns de euros, que se investirán en 33 actuacións orientadas á mellora da seguridade, a fiabilidade, o medio ambiente e a competitividade das instalacións.

Ademais, durante esta parada programada terminará o desenvolvemento dos tres grandes proxectos de redución de emisións de CO2 e de mellora ambiental e da eficiencia enerxética, que contan cun orzamento de 43 millóns de euros. Coas actuacións previstas reduciranse as emisións á atmosfera, conseguirase unha mellora da eficiencia enerxética coa introdución de novos equipos e a modificación dos existentes, así como a incorporación de melloras tecnolóxicas na planta. Todo iso permitirá un aforro de combustible e unha redución das emisións de CO2 de máis de 18.000 toneladas/ano.

Estes proxectos son un exemplo máis de aposta de futuro de Repsol pola refinería coruñesa para a mellora da súa competitividade, así como a aposta polo medio ambiente e a eficiencia enerxética.

A unidade de FCC ( Craqueo Catalítico Fluído), na que están a desenvolver as principais actuacións, serve para transformar gasoil procedente da destilación atmosférica e sen carga en produtos máis lixeiros e de maior calidade para a elaboración final de combustibles. Forma parte das unidades de Conversión, que permiten reprocesar fraccións procedentes de destilación de cru, conseguindo produtos destilados de maior calidade.

Proxecto de eficiencia enerxética ( G-52)
Proxecto de calidade do aire (G-53)
Proxecto de innovación ambiental (G-54)
Vista de instalaciones de la refinería en obras

Proxecto de eficiencia enerxética ( G-52)

Conseguirá unha mellora de eficiencia enerxética na unidade de FCC, mediante a introdución de novos equipos e modificación dos existentes que consigan manter as mesmas condicións de carga, pero permitan un aforro de combustible no forno. Todo iso supoñerá unha redución de emisións de CO2 de máis de 6.100 t/ano.
Un camión transporta una pieza industrial de grandes dimensiones

Proxecto de calidade do aire (G-53)

Ten como obxectivo reducir as emisións de partículas da unidade de FCC, realizando melloras tecnolóxicas na planta e adaptándoa á última normativa europea existente. Para iso instalouse un separador ciclónico, un equipo de grandes dimensións con 12 m. de lonxitude, 7 m. de ancho que requiriu un transporte especial á súa chegada no mes de outubro. Está xa colocado na unidade e poñerase en marcha ao terminar a execución do proxecto.
Viata de instalaciones de la refinería en obras

Proxecto de innovación ambiental (G-54)

Está a levarse a cabo a instalación dun equipo crave nun destes tres proxectos de innovación ambiental, que se desenvolve na planta de recuperación de gases3. Nesta unidade recupéranse distintos compoñentes dos gases procedentes doutras plantas de conversión e obtense propano, butano e gasolina de baixo número de octano.

Consiste na instalación dun único compresor de alta tecnoloxía que supoñerá unha maior eficiencia, o que sumada á substitución da turbina de vapor por un motor eléctrico de alta velocidade con coxinetes magnéticos (o primeiro instalado nun complexo industrial de Repsol), permitirá unha redución de emisións de CO2 de 12.506 t/ano.

 • Seguridad

Operarios de Repsol participantes en la parada de combustibles

O obxectivo prioritario de Repsol é que todos os traballadores realicen os traballos de inspección, mantemento e innovación coa máxima seguridade. Por esta razón, todas as persoas que participan na parada teñen obrigatoriamente que posuír uns requisitos de formación en seguridade, que ademais se reforzan con formación específica.

Tamén se creou unha coordinación de seguridade formada por persoal propio, técnicos e persoal de prevención de empresas de servizos que funciona as 24 horas.

Preguntas Frecuentes / Curiosidades

 • As paradas son cesamentos temporais de actividade produtiva en distintas unidades da Refinería, durante as que levan a cabo a revisión, mantemento e mellora das plantas. Denomínanse “paradas de mantemento” porque non é factible realizalas coas unidades en servizo, razón pola que é necesario paralas para poder acometer os traballos planificados.

  Están programadas e vanse repetindo de forma plurianual. Cada Parada conleva distintas etapas (proceso de parada da unidade, revisión programada e, finalmente, posta en marcha novamente das unidades). Tanto nos primeiros días, na fase de parada das unidades como na fase final de posta en marcha, os procedementos operativos requirirán do envío controlado e puntual aos fachos de excedentes de elementos gaseosos propios do proceso para a súa combustión.

  Por esta razón, en determinados momentos os fachos poderán ter unhas dimensións maiores das habituais, unha circunstancia normal nestas fases do proceso, que se realizan de forma totalmente controlada e segura. Despois dunha parada destas características, estas unidades recuperan as súas condicións orixinais para operar, de acordo cos máis altos estándares de seguridade, realizándose coa maior optimización posible.

 • Non, pairan unicamente 6 unidades da Refinería, o resto funcionan con normalidade.
 • Nesta parada os principais traballos de innovación ambiental vanse levar a cabo na planta de FCC e na planta de Recuperación de Gases 3.

  A unidade de FCC ( Craqueo Catalítico Fluído), serve para transformar gasoil procedente da destilación atmosférica e sen carga en produtos máis lixeiros e de maior calidade para a elaboración final de combustibles. Na unidade de recuperación de gases nº3 recupéranse distintos compoñentes dos gases procedentes doutras plantas de conversión e obtense propano, butano e gasolina de baixo número de octano.

  Ademais pararán e levarán a cabo distintos traballos de mantemento nas plantas de Hidrotratamiento de gasoil ( HDT), Recuperación de xofre4, Aminas4 e Hidrodesulfuración 3.


  Conoce nuestras unidades

 • As unidades de Conversión permiten reprocesar fraccións de menor valor obtidas nos procesos de destilación de cru, conseguindo produtos destilados de maior calidade. A Refinería da Coruña destaca desde os anos 80 por posuír un alto índice de conversión.
 • Esta parada supoñerá unha carga de traballo de 270.000 horas/persoa. Ás que se suman 87.000 en traballos e actuacións previas. Este volume de persoas e traballo equivale a un total de 357.000 horas/persoa. Esta medida cuantifica os traballos da parada e significa que se os puidese facer unha única persoa, debería dedicar 357.000 horas que, repartidas en xornadas de 7 horas, supoñerían máis de 51.000 días de traballo, é dicir, preto de 140 anos.