Saltar al contenido

As nosas instalacións

Parada 2021

Vista de las instalaciones del complejo industrial de A Coruña
 • Cando parar significa avanzar

As nosas instalacións funcionan 24 horas, todos os días do ano. O mantemento das nosas plantas é unha actividade que realizamos de forma diaria, pero periodicamente temos que realizar traballos de revisión, renovación, inspección, para incorporar tecnoloxías máis avanzadas ou investimentos de mellora, que só poden levar a cabo coas unidades paradas. É o que chamamos paradas programadas.

Neste tipo de paradas, que repítense de forma periódica, realízanse numerosos traballos, como son o mantemento de equipos de produción, a súa substitución e a inspección, co obxectivo de aumentar a competitividade e a eficiencia e vanse repetindo de forma plurianual. Cada parada conleva distintas etapas (proceso de parada da unidade, revisión programada e, finalmente, posta en marcha novamente das unidades).

Tanto nos primeiros días, na fase de parada das unidades como na fase final de posta en marcha, os procedementos operativos requirirán do envío controlado e puntual aos fachos de excedentes de elementos gaseosos propios do proceso para a súa combustión. Por esta razón, en determinados momentos os fachos poderán ter unhas dimensións maiores das habituais, unha circunstancia normal nestas fases do proceso, que se realizan de forma totalmente controlada e segura.

Despois dunha parada destas características, estas unidades recuperan as súas condicións orixinais para operar, de acordo cos máis altos estándares de seguridade, realizándose coa maior optimización posible.

 • Parada de combustibles 2021: Aposta pola eficiencia enerxética para reducir CO2

A parada programada na área de combustibles é un exemplo do compromiso de Repsol co futuro da refinería, abordando de maneira segura e eficaz novos retos, aprendizaxes e oportunidades que a van a permitir avanzar na transformación enerxética e seguir sendo referente industrial e motor económico da nosa contorna.

Este ano a parada programada na refinería de Repsol na Coruña céntrase en actuacións de mellora de eficiencia enerxética e traballos de mantemento en catro unidades da área de combustibles. A parada levará a cabo de forma graduada, tendo unha duración aproximada de sete semanas.

As unidades protagonistas son Cru 1 (planta onde o cru fracciónase, por destilación, en distintos produtos); HDS 2 (desulfuradora para gasóleos comerciais); Aminas 3 (recupera o xofre retirado na desulfuradora) e PRA 3 (Planta de Recuperación de Xofre, onde se converte o produto en comercial). O resto das unidades da refinería funcionarán con normalidade, sen afectar á súa actividade.

A finalidade desta parada programada é mellorar a eficiencia enerxética e como consecuencia a redución de emisións de CO2 dos procesos da refinería coruñesa, que se atopa en plena transformación para converterse nun centro industrial con instalacións cero emisións netas para 2050.

Para cumprir este obxectivo, Repsol destina 20 millóns de euros, dos cales 9 millóns empréganse en 25 novos investimentos e 11 millóns en mantemento das unidades.

Na parada, ademais do persoal propio, están a traballar diariamente 500 profesionais externos e prevese que cheguen a alcanzarse puntas de 650 persoas traballando. Todas elas pertencen na súa maioría ás 23 empresas auxiliares que participan nos traballos, o que reforza o compromiso da refinería como motor económico.

 • Eficiencia enerxética para a planta de Crudo 1

Vista de las instalaciones de la refinería de A Coruña

O proxecto máis relevante da parada é o de mellora da eficiencia enerxética da planta de Cru 1 que se traducirá nunha redución de 7.600 toneladas de CO2 ao ano dunha das principais unidades da refinería e que supón un aforro enerxético de 2,2341587 ktep/ano.

Para iso instalaranse dous novos intercambiadores que recuperan calor dos produtos para prequentar máis o cru que se envía ao forno e reducir así o consumo de combustible (rede de fuel gas) no forno da unidade.

Este proxecto está orzado en máis de 3,3 millóns de euros e atópase enmarcado dentro do Plan 25/25 de Repsol para a redución de emisións. Ademais, é un proxecto acollido á liña de axudas de aforro e eficiencia enerxética en PEME e gran empresa do sector industrial, cunha axuda por importe de 1.080.000 euros, cofinanciada polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER), coordinada polo Instituto para a Diversificación e Aforro da Enerxía ( IDAE) e xestionada polo Instituto Enerxético de Galicia (INEGA).

[MM_Imagen] Logo Unión Europea Unha maneira de facer Europa

No resto de unidades realizaranse as inspeccións e reparacións de preto de 900 tubaxes, así como a execución de traballos de mantemento que non poden levar a cabo coas unidades en servizo como poden ser: cambios de precalentadores e catalizadores, reentubados ou reparacións de cámaras e caldeiras.
 • A seguridade do noso persoal, a nosa máxima prioridade

Todas as paradas programadas da refinería de Repsol na Coruña teñen a seguridade como prioridade.

O obxectivo prioritario de Repsol é que todos os traballadores realicen os traballos de inspección, mantemento e innovación coa máxima seguridade. Por esta razón, todas as persoas que participan na parada teñen obrigatoriamente que posuír uns requisitos de formación en seguridade, que ademais se reforzan con formación específica.

Durante as paradas hai un grupo de coordinación de seguridade integrado por persoal de Repsol e das empresas de servizos operativo as 24 horas do día.

 A parada 2021 en cifras
 

 • Icono refinería

  4 Unidades paradas

 • 20 

  millóns de euros de orzado

 • Icono de un calendario

  49 días de parada estimados

Impulsando a economía da nosa contorna

 • 23

  empresas auxiliares participantes

 • Icono de un reloj

  Puntas de traballo de 650 persoas diarias

 • Icono de una mano sosteniendo un planta

  Comprometidos co medio ambiente

  7.600 toneladas de redución de emisións de CO2 ao ano