Saltar al contenido

As nosas instalacións

Parada de combustibles

 • Paramos para seguir avanzando

  A Refinería de Repsol na Coruña está a levar a cabo a parada programada da súa área de Conversión, que conta cun orzamento de máis de 60 millóns de euros e terá unha duración estimada de 45 días ata mediados de xuño.

  Esta revisión programada implica unha parada temporal do funcionamento de practicamente a metade da Refinería, para proceder a tarefas de inspección, mantemento e mellora de 19 unidades, funcionando o resto das instalacións con normalidade. Ademais estanse levando a cabo 60 actuacións para implementar innovacións tecnolóxicas e melloras continuas da seguridade, da operatividade das instalacións e de eficiencia enerxética, que supoñerán unha redución das emisións de máis de 15.000 toneladas/ano de CO2.

A parada xera emprego e é motor económico

A parada é de gran alcance, xa que ademais do persoal propio, están a traballar unha media a diario de máis de 1.200 profesionais, chegando en xornadas punta a 1.500 traballadores, pertencentes na súa maioría a empresas auxiliares. Repsol contratou especificamente para a parada a 49 empresas, ás que se suman as empresas con contratos xerais de servizo, estando a maior parte delas implantadas en Galicia, o que reforza o compromiso da Refinería coa súa contorna.

A seguridade é o obxectivo nº1 da Parada

O obxectivo prioritario de Repsol durante os traballos de parada é garantir a seguridade de todos os traballadores que participan nas tarefas de inspección, mantemento e mellora. Por esta razón, a coordinación de seguridade está formada por máis de 100 persoas, entre persoal propio, técnicos e persoal de prevención de empresas de servizos; así como profesionais de tres empresas especializadas. Esta coordinación funciona as 24 horas e encárgase de velar pola prevención e xestión de todos os aspectos de seguridade.

Todas as persoas que participan na parada teñen uns requisitos de formación en seguridade, que ademais se reforzan con cursos especializados sobre a parada e sobre os traballos que se van a realizar. En total impartíronse máis de 10.000 horas de formación específica en materia de seguridade.

Mantemento e Innovación, claves da Parada

Durante a parada efectuaranse as inspeccións oficiais, o mantemento das unidades e a incorporación das mellores técnicas dispoñibles. Das 19 unidades, catro estarán en parada puntual e as quince restantes, en parada xeral, realizándose intervencións en 758 equipos e inspección en máis de 1.800 liñas (tubaxes).

Os proxectos máis importantes que levarán a cabo son tres:

Intervención e melloras na Unidade de Coque
Renovación do facho
Cambio tecnolóxico de consolas a sistema Orión
Vista parcial de las instalaciones de la Refinería

Intervención e melloras na Unidade de Coque

As actuacións están destinadas, por unha banda, á substitución de grandes pezas das cámaras de coque, montaxe de novos circuítos, reentubado do forno e instalación dun novo precalentador; e doutra banda, modificacións de enxeñería nos equipos para obter melloras operativas de rendemento, seguridade de proceso e eficiencia enerxética.

Esta unidade é o corazón da Refinería, cunha capacidade de 1.080.000 toneladas/ano. Transforma residuos de procesos anteriores, producindo coque e destilados (gasoil, nafta, gases) que se empregan na fabricación de gasolinas, gasoil, e como diluyentes de fueloil.

Vista parcial de gruas industriales trabajando en la antorcha

Renovación do facho

O facho de Conversión, cunha altura superior aos 100 metros, vai ser outra das protagonistas da parada co mantemento e renovación non só da súa queimador, senón tamén do seu fuste e da súa liña principal. O sistema de facho é imprescindible para a seguridade e protección ambiental.
Un operario observando monitores dentro de una sala de control

Cambio tecnolóxico de consolas a sistema Orión

Os paneis da sala de control de Conversión, que permiten ao persoal de Repsol manexar os procesos de forma dixital desde consolas con software e hardware propios, van renovar tecnolóxicamente, obtendo mellor eficacia operativa, maior seguridade, integración e homoxeneidade de panel.
Vista parcial de las instalaciones de la refinería

A Planificación iníciase un ano antes

Para levar a cabo a parada programada realizouse unha planificación exhaustiva desde hai un ano, creando un organigrama específico que está integrado por máis de 150 profesionais pertencentes a todas as áreas da Refinería da Coruña, e no que ademais participan técnicos doutros complexos industriais de Repsol en España. Doutra banda, tamén houbo unha detallada planificación loxística para dispoñer, entre outros, de transporte colectivo, 1.500 despachos de billetes, máis de 100 casetas e pañoles, aseos e preto 1.000 prazas en áreas de aparcamento, así como vestiarios para dar servizo ao elevado número de traballadores de empresas contratistas que diariamente acceden ás instalacións industriais.

Preguntas Frecuentes / Curiosidades

 • As paradas están programadas e réxense por un calendario plurianual. Vanse repetindo de forma periódica para a revisión, mantemento e mellora das unidades e denomínanse “paradas de mantemento” porque non é factible realizalas coas unidades en servizo, razón pola que é necesario paralas para poder acometer os traballos programados; levándose a cabo en distintas etapas (proceso de parada da unidade, revisión programada e, finalmente, posta en marcha novamente das unidades).

  Tanto nos primeiros días, na fase de parada das unidades como na fase final de posta en marcha, os procedementos operativos requirirán do envío controlado e puntual aos fachos de excedentes de elementos gasosos propios do proceso para a súa combustión. Por esta razón, en determinados momentos os fachos poderán ter unhas dimensións maiores das habituais, unha circunstancia normal nestas fases do proceso, que se realizan de forma totalmente controlada e segura.

  Despois dunha parada destas características, estas unidades recuperan as súas condicións orixinais para operar, de acordo cos máis altos estándares de seguridade, realizándose coa maior optimización posible en tempo e custos.

 • Non, para practicamente a metade das unidades da Refinería, o resto funcionan con normalidade. Que é a Conversión? As unidades de Conversión permiten reprocesar fraccións de menor valor obtidas nos procesos de destilación de cru, conseguindo produtos destilados de maior calidade. A Refinería da Coruña destaca desde os anos 80 por posuír un alto índice de conversión.
 • Coque Vacío 2 URG 3 Merox Merox Nafta Torres refrigeración FCC Antorcha Aguas Ácidas 2 Aminas 2 HDS 3 HDT PRA 4 Aminas 4

  Coñece as nosas unidades

 • Este volume de persoas e traballo equivale a un total de 407.000 horas/home. Esta medida cuantifica os traballos da parada e significa que se os puidese facer unha única persoa, debería dedicar 407.000 horas que, repartidas en xornadas de 7 horas, supoñerían máis de 58.000 días de traballo, é dicir, 159 anos.

Galería Multimedia

  • Un operario dentro de una sala de control. Parada de conversión
  • Una operaría revisando las instalaciones. Parada de conversión
 • Vista parcial de las instalaciones de la refinería de A Coruña. Parada de conversión
  • Un operario señala una parte de las instalaciones de la refinería. Parada de conversión
  • Dos operarios mirando parte de las instalaciones de la refinería. Parada de conversión
 • Tamén che pode interesar

Proceso productivo

Proceso produtivo

O noso obxectivo en Repsol é establecer un fornezo de enerxía cada vez máis seguro, sustentábel e competitivo.
Seguridad

Seguridade

A planificación, a organización e o desenvolvemento da actividade industrial na nosa refinaría teñen como base a seguridade de todas as persoas e instalacións.