Saltar al contenido

Sustentabilidade

A Coruña e os ODS

A Coruña e os Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable

Vista exterior de la refinería de A Coruña

Desde a refinería da Coruña contribuímos aos Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable (ODS) das Nacións Unidas, apoiando a Axenda 2030. Coas accións do noso Plan de Sustentabilidade 2019 queremos dar resposta á sociedade da Coruña con proxectos concretos, innovadores e retadores aos que nos comprometemos publicamente.

A Axenda 2030, un ambicioso plan de acción, que se aprobou en 2015 no Cume do Desenvolvemento Sustentable de Nacións Unidas, foi deseñada para facer fronte aos grandes problemas do noso tempo e asegurar así o desenvolvemento sustentable da nosa sociedade.

 • Aliñados cos obxectivos da Axenda 2030

  A sustentabilidade nos procesos industriais é a nosa prioridade, por iso contribuímos activamente no cumprimento dos ODS a través de numerosas accións plasmadas no noso Plan de Sustentabilidade Local.

Como contribuímos desde A Coruña aos ODS?

Coñece as accións locais que reflicten o noso compromiso co desenvolvemento sustentable da sociedade e as contornas onde levamos a cabo a nosa actividade industrial.

ODS 6. Auga limpa e saneamento
ODS 7. Enerxía alcanzable e non contaminante
ODS 8. Traballo decente e crecemento económico
ODS 9. Industria, innovación e infraestrutura
ODS 10. Redución das desigualdades
ODS 11. Cidades e comunidades sustentables
ODS 13. Acción polo clima
ODS 12. Produción e consumo responsables
ODS 3. Saúde e benestar
ODS 4. Educación de calidade
ODS 16. Paz, xustiza e institucións

[MM_Imagen] ODS 6 Auga limpa e saneamento

 • Investir en melloras e actuacións ambientais. Executaremos o Plan de Investimentos do Complexo Industrial no seu capítulo ambiental, cun orzamento de investimento de 450.000 euros.
 • Realizar proxectos de economía circular en materia de medio ambiente. Estamos a impulsar unha estratexia de economía circular que busca a eficiencia operativa, a redución do impacto ambiental, a anticipación á regulación e a procura de fontes alternativas competitivas.

[MM_Imagen] ODS 7 Enerxía alcanzable e non contaminante

 • Desenvolver o noso plan de redución de CO2. Melloraremos a implantación de medidas que axuden á redución do CO2 en atmosfera, que en 2018 deron lugar á redución de 11.852 toneladas de CO2.

[MM_Imagen] ODS 8 Traballo decente e crecemento económico

 • Colaborar coa Xunta de Galicia nas actuacións que se propoñan para o mantemento do Plan de Emerxencia Exterior do Polígono A Grela Bens. Manteremos unha relación fluída coa Xunta de Galicia, responsable do Plan de emerxencia do polígono da Grela Bens e levaremos a cabo actuacións para o mantemento e actualización do plan.
 • Campaña de comunicación interna e externa da Parada Xeral Conversión 2019. Levaremos a cabo un plan de comunicación dirixido a público interno e externo, que da coñecer de forma transparente os aspectos máis importantes da parada, tanto de actividade como de medio ambiente e seguridade.
 • Contribuír á integración social e laboral de persoas en risco de exclusión social ou con discapacidade. Asinaremos convenios ou apoiaremos proxectos de colaboración con entidades para a realización de actividades de integración; así como a formación de persoas con discapacidade ou en risco de exclusión para que poidan acceder ao mundo laboral.
 • Promover a transformación cultural, definindo un plan de acción para mellorar o clima interno dos empregados. Implantaremos melloras para que a enquisa de cultura permita mellorar os resultados de anos anteriores.
 • Comunicar información relevante en materia de Seguridade. Elaboraranse e divulgarán entre persoal propio e de empresas auxiliares un mínimo de 10 comunicacións de temas relevantes de seguridade, leccións aprendidas de incidentes e notas informativas de seguridade sobre temas específicos.
 • Convenios e actuacións con entidades externas en materia de seguridade. Levaremos a cabo acordos asinados mediante convenio ou de colaboración con entidades para apoiar actuacións en materia de seguridade; principalmente formación de profesionais en Galicia.
 • Investir en melloras e actuacións de seguridade. Cumpriremos coas normas que integran o capítulo de Seguridade do plan de investimentos, cun investimento de 15 millóns de euros específicos en seguridade.
 • Traballaremos en reforzar a cultura de seguridade de proceso a nosa organización. Ofreceremos novas iniciativas a todo o persoal do Complexo para compartir experiencias e dialogar contorna á mellora continua en Seguridade, mediante o compromiso individual e colectivo.

[MM_Imagen] ODS 9 Industria, innovación e infraestrutura

 • Participaremos no proxecto de dixitalización da Refinería. Seremos parte activa na mellora da implantación dixital na refinería. A Dixitalización pon ás persoas (clientes, empregados, provedores, …) no centro, como artífices da mellora, a través das novas tecnoloxías dixitais e as novas formas de traballo.

[MM_Imagen] ODS 10 Redución das desigualdades

 • Contribuír á integración social e laboral de persoas en risco de exclusión social ou con discapacidade. Asinaremos convenios ou apoiaremos proxectos de colaboración con entidades para a realización de actividades de integración; así como a formación de persoas con discapacidade ou en risco de exclusión para que poidan acceder ao mundo laboral.
 • Levar a cabo proxectos sociais, educativos, culturais e deportivos coa contorna. Apoiaremos o desenvolvemento de proxectos de ámbito social con entidades e asociacións sen ánimo de lucro. Desenvolveremos proxectos educativos nos centros de ensino da nosa contorna. Realizaremos convenios coa Administración e entidades locais para a participación en programas culturais e actividades deportivas. Estableceremos colaboracións con asociacións de veciños e entidades da contorna da refinería para apoiarlles no desenvolvemento de proxectos e actividades.

[MM_Imagen] ODS 11 Cidades e comunidades sustentables

 • Reducir as emisións de partículas. Avanzaremos en distintas actuacións dun proxecto que con 19 millóns de euros de investimento ten como obxectivo redución a emisión de partículas nunha das unidades de conversión. Neste ano levarán a cabo actuacións previas á execución que inclúen a enxeñería de detalle e toda a planificación da parada.

[MM_Imagen] ODS 13 Acción polo clima

 • Desenvolver o noso plan de redución de CO2. Melloraremos a implantación de medidas que axuden á redución do CO2 en atmosfera, que en 2018 deron lugar á redución de 11.852 toneladas de CO2.

[MM_Imagen] ODS 12 Produción e consumo responsables

 • Investir en melloras e actuacións ambientais. Executaremos o Plan de Investimentos do Complexo Industrial no seu capítulo ambiental, cun orzamento de investimento de 450.000 euros.
 • Realizar proxectos de economía circular en materia de medio ambiente. Estamos a impulsar unha estratexia de economía circular que busca a eficiencia operativa, a redución do impacto ambiental, a anticipación á regulación e a procura de fontes alternativas competitivas.
 • Reducir as emisións de partículas Avanzaremos en distintas actuacións dun proxecto que con 19 millóns de euros de investimento ten como obxectivo redución a emisión de partículas nunha das unidades de conversión. Neste ano levarán a cabo actuacións previas á execución que inclúen a enxeñería de detalle e toda a planificación da parada.

[MM_Imagen] ODS 3 Saúde e benestar

 • Plan cardiosaludable 2019 para empregados. Imos realizar un estudo individualizado aos traballadores que presenten riscos cardiovascular, para a prevención de problemas graves.

[MM_Imagen] ODS 4 Educación de calidade

 • Colaborar con centros educativos na formación de estudantes. Consideramos a formación uno dos alicerces máis importantes do futuro dos mozos da nosa Comunidade. Por esta razón, imos levar a cabo distintas actuacións en materia de educación, como a renovación do convenio de Formación Profesional Dual, bolsas a alumnos de FP e actividades de difusión de Ciencia e Tecnoloxía cos centros educativos da Coruña e Arteixo.
 • Levar a cabo proxectos sociais, educativos, culturais e deportivos coa contorna. Apoiaremos o desenvolvemento de proxectos de ámbito social con entidades e asociacións sen ánimo de lucro. Desenvolveremos proxectos educativos nos centros de ensino da nosa contorna. Realizaremos convenios coa Administración e entidades locais para a participación en programas culturais e actividades deportivas. Estableceremos colaboracións con asociacións de veciños e entidades da contorna da refinería para apoiarlles no desenvolvemento de proxectos e actividades.
 • Convenios e actuacións con entidades externas en materia de seguridade. Levaremos a cabo acordos asinados mediante convenio ou de colaboración con entidades para apoiar actuacións en materia de seguridade; principalmente formación de profesionais en Galicia.

[MM_Imagen] ODS 16 Paz, xustiza e institucións

 • Campaña de comunicación interna e externa da Parada Xeral Conversión 2019. Levaremos a cabo un plan de comunicación dirixido a público interno e externo, que da coñecer de forma transparente os aspectos máis importantes da parada, tanto de actividade como de medio ambiente e seguridade.
 • Comunicación fluída coa contorna inmediata da refinería. Manteremos a comunicación coas asociacións veciñais da contorna mediante reunións periódicas para coñecer as súas inquietudes e estreitar a vinculación coa comunidade.
 • Favorecer a transparencia e competencia xusta nos modelos de licitacións de contratacións. Potenciaremos a competencia xusta e as boas prácticas en contratacións mediante a aplicación de procesos de certificación que garantan os estándares de calidade, seguridade, medio ambiente e xestión, de maneira que a contratación de empresas auxiliares resulte sempre altamente transparente.
 • O papel de Repsol e a súa contribución aos ODS

  En liña cos obxectivos da Axenda 2030, contribuímos a todos os ODS centrando, ademais, os nosos esforzos en sete dos máis relacionados coa nosa actividade, tras analizar os que son máis relevantes para a compañía e para os nosos grupos de interese.