Saltar al contenido

Medio Ambiente

Eficiencia Enerxética

Vista de la refinería de A Coruña

Repsol superou na refinería da Coruña o obxectivo de redución de emisións de CO2 para 2017

O Día Mundial da Eficiencia Enerxética celébrase cada ano o 5 de marzo e nós queremos ser parte del, porque a eficiencia enerxética está no noso día a día. O uso eficiente da enerxía permítenos utilizar menos recursos obtendo os mesmos resultados. No noso caso, conseguímolo coa mellora dos procesos, a optimización diaria, a reciclaxe, o uso de combustible con menos contido en carbono e un consumo intelixente, é dicir, utilizando só aquela enerxía que realmente necesitemos. Como resultado, isto permítenos reducir as emisións á atmosfera, convertendo a eficiencia enerxética nunha das vías con maior potencial para mitigar as emisións de gases de efecto invernadoiro.

A refinería da Coruña reduce máis de 11.800 toneladas de CO2 en 2018

Vista de unas flores al lado de unas instalaciones Repsol

Tras cumprir os retos de anos anteriores, lanzamos un novo Plan de redución de CO2, para lograr que en 2025 as emisións de CO2 sexan uns 25% inferiores ás de 2017. En 2018 reducimos 11.852 tm de CO2 certificables segundo a ISO14064. E desenvolvemos novas ideas que permitirán a redución de 20.117 toneladas. Logrouse chegar ao 29,9 de índice de redución (IRCO) e un aforro do 1,67% en consumos e diminucións.

O reto anterior, que superou o obxectivo fixado inicialmente para 2017 levando a cabo unha redución de emisións anuais de 14.346 toneladas de CO2 (auditadas por Lloyd’s Register), das cales 10.238 toneladas CO2 foron por investimentos e 4.108 toneladas CO2 por melloras operativas, superando así o obxectivo que tiñamos fixado para 2017.

Máis dunha década de estratexia enerxética

A compañía leva máis dunha década materializando unha estratexia de eficiencia enerxética global e adoptando medidas de gran impacto en todas as áreas de negocio. Ademais, ano tras ano incorporamos novas metas locais que conseguimos alcanzar con medidas como o cambio de combustible (de fuel oleo a gas natural) ou a redución dos gases de facho en todas as refinerías.

Ao redor do 60% dos custos operativos das instalacións corresponden ao consumo de enerxía, polo que seguir avanzando na optimización enerxética tamén mellora a competitividade do noso complexo.

Conseguir os nosos obxectivos impúlsanos a poñernos límites máis ambiciosos

Toda esta optimización ten resultados tanxibles, xa que repercute directamente na diminución de CO2 á atmosfera. Nun contexto de transición enerxética cara a un futuro de baixas emisións que limite os efectos do cambio climático, en 2017 a compañía investiu e implantou accións de mellora nas súas instalacións que evitaron emisións de CO2 en 216 mil toneladas en total, que ademais se traduciron en redución dos seus consumos enerxéticos. O Plan de Eficiencia Enerxética contempla obxectivos concretos nas operacións, permitiuno reducir 4,5 millóns de toneladas no período 2006-2017, demostrando o compromiso coa mellora continua e impulsando accións que reduciron 216 kt de CO2 equivalente, o que supón que desde 2014 alcanzouse unha redución de case o 74% da meta establecida no Plan Estratéxico da compañía.
  • 37,5 M€

    Invertidos en acciones de reducción en 2017
  • 1,4 Mt

    De CO2 reducidas entre 2014 y 2017
  • 4,5 Mt

    De CO2 reducidas entre 2006-2017
Entre 2006 e 2013 nosa compañía comprometeuse a recortar a emisión de CO2 en 2,5 millóns de toneladas e superamos con creces ese obxectivo, alcanzando unha redución de 3,1 millóns de toneladas de CO2 a finais de 2013. Agora, o obxectivo marcado para 2020 é aínda maior, reducir 1,9 millóns de toneladas adicionais, ata chegar á meta global de 5 millóns de toneladas. Un camiño imparable no que seguiremos traballando para ter un futuro enerxético máis sustentable.