Saltar al contenido

Sustentabilidade

Medio ambiente

Medio ambiente

Repsol cos valores e requirimento ambientais

A refinaría da Coruña ten un sistema de xestión ambiental auditado e certificado pola ISO 14001, que permite identificar os aspectos ambientais e establecer os procedementos máis adecuados para o seu seguimento e control. Ademais, somos a primeira refinaría de Repsol que acadou a Autorización Ambiental Integrada, que establece o marco legal, os valores e requirimentos ambientais de aplicación, de forma que se garanta unha operación sostible.

Eficiencia enerxética

O desenvolvemento sustentábel fai posíbel un equilibrio entre os recursos naturais e o impacto ambiental producido pola acción do home. No Complexo Industrial da Coruña somos conscientes disto, e debido ao noso traballo e dedicación, en 2011 nosa refinaría foi a primeira do mundo en conseguir a certificación ISO 50001

Este recoñecemento súmase á certificación europea EN-16001, que conseguimos só tres meses antes e que nos converteu nunha das primeiras refinarías de Europa en conseguilo. Estas certificacións sitúan ao noso complexo industrial á vangarda do sector enerxético. 

O noso sistema de xestión energética mellora o control de consumos e custos enerxéticos e facilita a implementación de oportunidades de aforro, o que supón unha redución real das emisións de CO2.

Xestión do aire

As emisións atmosféricas, constitúen un dos principais aspectos ambientais de control na refinaría con analizadores de medición continua nos focos de emisión. Estes sensores miden de xeito continuo a composición das nosas emisións e envían os datos obtidos cada mes ao Laboratorio de Medio Ambiente da Xunta de Galicia para seren estudados.

Ademais, o complexo dispón de dous casetas localizadas externamente, que miden a caliade do aire, integradas na rede galega de control de calidade do aire. Estas casetas transmiten en tempo real os seus datos a Meteogalicia. Estes equipos calíbranse periodicamente e contrástanse anualmente con medicións externas efectuadas por un Organismo de Control Autorizado. Adicionalmente, a Administración realiza inspeccións para comprobar o estado das instalacións e equipos. 

Os límites de emisión están fixados na Autorización Ambiental Integrada e constitúen o marco lexislativo ambiental de aplicación. 

Con todo, o noso compromiso vai máis aló e estamos desenvolvendo un ambicioso Plan de redución de CO2 na Coruña, co novo obxectivo de redución do 10 % até o ano 2020, tras superar o obxectivo fixado e alcanzado unha redución do 18,6 % dende 2010 a 2015, equivalente a 275 000 toneladas de CO2.

Xestión da auga

Temos unha planta de tratamento de efluentes para depurar a auga que utilizamos nos nosos procesos de produción e a auga de deslastre dos barcos do Terminal Marítimo

Parte da auga depurada reutilízase nas nosas instalacións e o resto envíase ao mar a través dun emisario submarino. Actualmente, chegamos a reutilizar un 60 % do auga que utilizamos e púxose en marcha un Plan do auga para incluír novas melloras. 

O control da calidade do auga que facemos é exhaustivo con análises diarias no laboratorio, e lévase a cabo un programa de Vixilancia e Control do Emisario Submarino (Ambiental e Estrutural) por organismos externos autorizados, así como inspeccións de Augas de Galicia para comprobar que cumprimos cos requisitos fixados na nosa Autorización Ambiental Integrada.

Xestión dos residuos

A xeración de residuos é outro dos aspectos nos que traballamos a diario. O noso obxectivo é minimizar a súa aparición e, na súa falta, intentar reutilizar ao máximo os residuos xerados.

Cada tipo de residuo, xa sexa de ámbito industrial ou urbano, deposítase e recóllese de forma selectiva, para seren tratado posteriormente por xestores autorizados. Ademais, o Complexo está autorizado como Xestor de residuos MARPOL das categorías A e B dos buques que operan na Terminal Marítima.

Toda a xestión dos residuos tramítase telemáticamente a través da aplicación informática SIRGA da Xunta de Galicia para o seu rexistro, control e seguimento.

Xestión do chan

Lévase a cabo a través dunha rede piezométrica de control das augas subterráneas estendida por toda a refinaría e con controis puntuais do terreo. Os piezómetros son ferramentas que permiten medir a condición dun fluído, en leste caso auga e son inspeccionados periodicamente por un organismo de Control Autorizado, enviándose trimestralmente o seu resultado á Administración.

Todas estas actuacións permiten avaliar o estado das augas subterráneas e os chans do Complexo, de maneira que se poden establecer plans de actuación en caso necesario.

  • Tamén che pode interesar

Energía e Innovación

Enerxía e innovación

A evolución do ser humano é o resultado da busca de materia e enerxía para sobrevivir. A nosa historia neste planeta avanza en paralelo coa historia da enerxía.
Maquinarias en la refinería de A Coruña disparando agua

Día mundial da auga

Desenvolvemos unha xestión sustentable da auga mediante a procura continua de solucións para garantir o uso responsable dos recursos hídricos, preservar a súa calidade e avanzar cara a un modelo de economía circular.