Saltar al contenido

Sustentabilidade

Seguridade

Bomberos durante un simulacro en el Complejo Industrial de Repsol en A Coruña. Día de la Seguridad

O noso obxectivo: cero accidentes

A planificación, a organización e o desenvolvemento da actividade industrial na nosa refinaría teñen como base a seguridade de todas as persoas e instalacións. O noso compromiso con este concepto é absoluto, e para facelo realidade investimos catro millóns de euros ao ano só en seguridade.

Aplicamos as mellores normas e estándares de seguridade que se xestionan mediante un sistema que está auditado e certificado conforme á norma ISO 45001 e que combina os aspectos de seguridade laboral, industrial, loita contra a urxencia e vixilancia patrimonial.

A nosa cultura de seguridade baséase na profesionalidade no noso traballo centrado na prevención, planificación das medidas e cumprimento da nosa normativa: utilización das pezas e equipos de protección, ferramentas e unha dotación de medios especializados, ao que hai que sumar unha ampla formación.

Os máis de 600 empregados do persoal da refinaría na Coruña realizan anualmente preto de 20 000 horas de formación en seguridade. Isto significa que de 50 000 horas empregadas en formación cada ano, un 40 % é en seguridade

Todo o persoal da refinaría recibe adestramento en actuacións de urxencia, de xeito tanto teórico como práctico, todo iso acompañado dun amplo calendario de simulacros e prácticas de urxencia. En todos os nosos simulacros próbase de xeito efectivo os procedementos recolleitos no Plan de Actuación en Caso de Urxencia (PACE) e os datos obtidos utilízanse para melloras en materia de seguridade. 

Tamén se esixe unha aos traballadores de todas as empresas auxiliares. Esta esixencia é aínda máis estrita nas paradas de mantemento, nas que teñen que pasar unha formación propia do noso complexo para poder realizar os traballos e acceder ao área de parada.

As nosas instalacións están supeditadas a dous plans

Seguridad

O noso Plan de Urxencia Interior está elaborado en cumprimento coa esixente normativa internacional SEVESO e a Directriz Básica de Protección Civil, sendo auditado anualmente por un organismo de control autorizado pola Consellería de Industria da Xunta de Galicia.

Plan de Urxencia Interior (PEI) establece as liñas básicas de actuación do persoal da refinaría, así como, a coordinación da axuda exterior, no caso de que se produzan incidentes ou situacións de risco, co fin de adoptar de forma rápida e coordinada as medidas que permitan o seu control e a súa limitación de forma interna

Os Plans de Urxencia Exterior dependen da administración competente e teñen como obxectivo determinar os posibles riscos das instalacións industriais e establecen as medidas de protección, os recursos humanos e materiais necesarios para minimizar as consecuencias en caso de producirse un accidente, sempre que afecte ao exterior da industria afectada e non poida ser controlado polos seus propios medios internos

Repsol forma parte do Plan de Urxencia Exterior do Polígono A Grela-Bens, que depende da Xunta de Galicia e participa en distintas actuacións levadas a cabo como labores de formación, actuacións de comunicación para a poboación, simulacros e exercicios diversos.

A seguridade en cifras:

  • Icono de casco. 5 millones de euros invertidos en materiales y actividades de seguridad
  • Icono de chaleco de seguridad. 20.000 horas de formación específica en seguridad para personal propio y contratista
  • Icono de campana de alarma. Más de 30 ejercicios y simulacros de emergencia al año para el adiestramiento continuo del personal
  • Icono de manos. 3.241 permisos de trabajo en ejecución
  • Icono de lista de verificación. 3.467 observaciones planificadas de trabajos críticos
  • Icono de ojo. 3.222 observaciones preventivas de seguridad

A seguridade o noso obxectivo

Outros dous acordos en materia de seguridade:

  • O acordo PAMER (Pacto de axuda mutua entre refinarías): que asegura a cooperación entre as dez refinarías españolas establecendo as bases e protocolos de actuación para proporcionar unha axuda eficaz dispoñendo dun procedemento áxil de comunicación en caso de urxencia.
  • E o convenio entre a Refinaría e o Concello da Coruña que dende 1991 establece unha estreita colaboración en materia de seguridade entre o Parque de Bombeiros da Coruña, e a nosa refinaría co traballo conxunto dos equipos humanos, o coñecemento dos medios materiais dispoñibles e o intercambio de información sobre métodos de loita contra urxencias. Este acordo de colaboración inclúe a realización de adestramentos e exercicios conxuntos, con prácticas internas de loita contra incendios, formación en centros especializados, simulacros de loita contra a contaminación marítima e simulacros de rescate en altura ou en espazos confinados.

Cada empregado é responsábel da súa propia seguridade e das persoas e instalacións ao seu cargo

  • Tamén che pode interesar

Energía e Innovación

Enerxía e innovación

A evolución do ser humano é o resultado da busca de materia e enerxía para sobrevivir. A nosa historia neste planeta avanza en paralelo coa historia da enerxía.
Medio ambiente

Medio ambiente

É a nosa prioridade e responsabilidade tratar de evitar calquera impacto negativo que puidésemos exercer no noso contorno.