Seguridade

O noso compromiso: cero accidentes

A planificación, a organización e o desenvolvemento da actividade industrial na nosa refinaría teñen como base a seguridade de todas as persoas e instalacións. O noso compromiso con este concepto é absoluto, e para facelo realidade investimos catro millóns de euros ao ano en seguridade.

Aplicamos as mellores normas e estándares de seguridade que se xestionan mediante un sistema que está auditado e certificado conforme á norma ISO 45001.

Operario con casco subindo escaleiras na refinaría

Combinamos seguridade laboral, industrial, loita contra a urxencia e vixilancia patrimonial.

A nosa cultura de seguridade baséase na profesionalidade no noso traballo centrado na prevención, planificación das medidas e cumprimento da nosa normativa: utilización das pezas e equipos de protección, ferramentas e unha dotación de medios especializados, ao que hai que sumar unha ampla formación.

Os máis de 600 empregados do persoal da refinaría na Coruña realizan anualmente preto de 20 000 horas de formación en seguridade. Isto significa que de 50 000 horas empregadas en formación cada ano, un 40 % é en seguridade.

Todo o persoal da refinaría recibe adestramento en actuacións de urxencia, de xeito tanto teórico como práctico, todo iso acompañado dun amplo calendario de simulacros e prácticas de urxencia. En todos os nosos simulacros próbase de xeito efectivo os procedementos recolleitos no Plan de Actuación en Caso de Urxencia (PACE) e os datos obtidos utilízanse para melloras en materia de seguridade.

Tamén se esixe unha aos traballadores de todas as empresas auxiliares. Esta esixencia é aínda máis estrita nas paradas de mantemento, nas que teñen que pasar unha formación propia do noso complexo para poder realizar os traballos e acceder ao área de parada.

A seguridade en números

5

millóns de euros

investidos en materiais e actividades de seguridade

20.000

horas de formación

específica en seguridade para persoal propio e contratista

+ 30

exercicios e simulacros

de urxencia ao ano para o adestramento continuo do persoal

3.241

permisos

de traballo en execución

3.467

observacións

planificadas de traballos críticos

3.222

accións

preventivas de seguridade

carretera-coche-refineria-acoruna.jpg

As nosas instalacións están supeditadas a dous plans

O noso Plan de Urxencia Interior está elaborado en cumprimento coa esixente normativa internacional SEVESO e a Directriz Básica de Protección Civil, sendo auditado anualmente por un organismo de control autorizado pola Consellería de Industria da Xunta de Galicia.

O Plan de Urxencia Interior (PEI) establece as liñas básicas de actuación do persoal da refinaría, así como, a coordinación da axuda exterior, no caso de que se produzan incidentes ou situacións de risco, co fin de adoptar de forma rápida e coordinada as medidas que permitan o seu control e a súa limitación de forma interna.

Os Plans de Urxencia Exterior dependen da administración competente e teñen como obxectivo determinar os posíbeis riscos das instalacións industriais e establecen as medidas de protección, os recursos humanos e materiais necesarios para minimizar as consecuencias en caso de producirse un accidente, sempre que afecte ao exterior da industria afectada e non poida ser controlado polos seus propios medios internos.

Repsol forma parte do Plan de Urxencia Exterior do Polígono A Grela-Bens, que depende da Xunta de Galicia e participa en distintas actuacións levadas a cabo como labores de formación, actuacións de comunicación para a poboación, simulacros e exercicios diversos.

A seguridade o noso obxectivo

Outros dous acordos en materia de seguridade:

  • O acordo PAMER (Pacto de axuda mutua entre refinarías): que asegura a cooperación entre as dez refinarías españolas establecendo as bases e protocolos de actuación para proporcionar unha axuda eficaz dispoñendo dun procedemento áxil de comunicación en caso de urxencia.
 
  • E o convenio entre a Refinaría e o Concello da Coruña que desde 1991 establece unha estreita colaboración en materia de seguridade entre o Parque de Bombeiros da Coruña, e a nosa refinaría co traballo conxunto dos equipos humanos, o coñecemento dos medios materiais dispoñíbeis e o intercambio de información sobre métodos de loita contra urxencias. Este acordo de colaboración inclúe a realización de adestramentos e exercicios conxuntos, con prácticas internas de loita contra incendios, formación en centros especializados, simulacros de loita contra a contaminación marítima e simulacros de rescate en altura ou en espazos confinados.