As nosas instalacións

Novo terminal marítimo no Porto Exterior

As instalacións portuarias situadas en Punta Langosteira (Arteixo) permítennos operar os produtos sólidos e líquidos do noso complexo industrial que supoñen actualmente máis do 60% dos tráficos portuarios da Coruña.

O novo terminal marítimo conta cun pantalán para a atracada de buques de ata 200.000 toneladas e está unido á refinería a través dun poliducto de lonxitude de 3,8 quilómetros e con 11 tubaxes preparadas para a condución de diferentes produtos.

IMA_PE_Nuevopantalan_01

O noso compromiso unha realidade

O proxecto de traslado da actividade portuaria do noso complexo industrial ao Porto Exterior de Punta Langosteira (Arteixo) supuxo un investimento de máis de 126 millóns de euros.

En outubro de 2013, reafirmando o compromiso coa nosa contorna, asinamos o acordo coa Autoridade Portuaria da Coruña para o traslado gradual das operacións de sólidos e cru a Langosteira.

Entre 2015 e 2017 completamos os graneis sólidos (xofre e coque) que supoñen unha media de 400.000 toneladas anuais, aproximadamente, un 11% do total destes tráficos no porto coruñés.

En 2023 completamos o acordo asinado co traslado das operacións de cru que comeza coa inauguración do novo terminal marítimo. Estas instalacións serán claves na transformación industrial do noso complexo facilitando a xestión de novos produtos descarbonizados e dando soporte a novos tráficos de materias primas, contribuíndo así á iniciativa A Coruña Green Port da Autoridade Portuaria.

Visita institucional_Archivo_01

Estrenamos novas instalacións portuarias

Autoridades e representantes empresariais acompáñannos na inauguración do terminal marítimo.

Datos do proxecto de traslado

IMA_PE_Infografia

Os bloques do novo terminal marítimo

IMA_REPSOL_A Coruña_PE_Nuevo pantalan_02.JPG

O pantalán dunha lonxitude total de 520 metros permite a operación de buques de ata 200.000 TPM (tonelada peso morto).

Esta infraestrutura é a primeira peza e contou cun orzamento de 35 millóns de euros.

Posúe tres instalacións para seguridade, subestación eléctrica, sala de control e está dotado con sistemas de brazos de descarga de cru, contraincendios, atracada, pasarelas de acceso, así como liñas de transporte de produto.

IMA_REPSOL_A Coruña_PE_Nuevo poliducto.jpg

O segundo bloque das instalacións contou cun investimento para a súa construción de 80 millóns de euros.

Trátase do poliducto e as instalacións auxiliares situadas na parte terrestre portuaria e que están conformadas por: os edificios, subestacións eléctricas e instalacións de tubaxe, así como polo sistema de bombeo e regulación para o envío do cru desde o Porto Exterior á refinería.

O poliducto ten unha lonxitude de 3,8 quilómetros e conta con once tubaxes soterradas: dous delas destinadas ao transporte de cru entre a nosa refinería e o novo terminal, unha terceira para a trasfega de augas e as oito tubaxes restantes para o transporte futuro doutros tráficos.

IMA_REPSOL_A Coruña_PE_Modificaciones en refineria.jpg

As modificacións na refinería supuxeron un investimento de 7 millóns de euros e permiten conectar as instalacións existentes no complexo industrial co novo poliducto.

As actuacións neste bloque incluíron a construción de racks de tubaxes e estruturas metálicas, unha nova caseta con equipos de instrumentación, un novo sistema de bombeo, tendido de liñas eléctricas e telemáticas con fibra óptica, así como a transformación de sistemas e instalación de equipos de seguridade.

IMA_A Coruña_Archivo_Entorno_01

Conservación ambiental e arqueolóxica

A seguridade, o respecto ao medio ambiente e a protección cultural foron os eixos de actuación da obra do poliducto, que discorre por terreos despoblados, con trazado subterráneo e restitución da vexetación. Os traballos permitiron a restauración dos petróglifos situados na traza e que se realizou cumprindo o Plan de conservación dos petróglifos de Nostián aprobado pola Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da Xunta de Galicia.